Türk Büyükleriyle İlgili Şiirler

Türk Büyükleriyle İlgili Şiirler Arşivi

Dilden dile ulaşır kafiyesi, ölçüsü,
O, halk şairlerinin tartışmasız öncüsü...

Edep, ahlak, din, sevgi ve aşkı araladı,
Yedi yüz yıla hâkim Hakla katkı sağladı...

Temiz ya da saf hâli mısralarla eğitti,
Rab'be âşık bir kalple bize sevgi iletti...

Sen ne olgun dervişsin ruhun güzellik dolu,
Ta evvelden seçtiğin bu yol insanlık yolu...

Mehmet Tevfik Temiztürk

Mehmet Tevfik Temiztürk

Dünya unutamadı onun düşüncesini,
Onun fikirlerinin tüm inceliklerini...

Felsefesi, sevgiydi düşüncesi hakikat,
Rab'bimize gönüllü nefsini aşmış kat kat...

Sen, halkın şairisin sen Hakk'ın şairisin,
Rab, sevgisini sunan sen, erenler pirisin...

Hoşgörü, denilince akıllardan çıkmazsın,
Gönüllerimizdesin sen her akılda varsın...

Tasavvufta yerlisin asırlar geçse bile,
Seni unutamadık dini şiirlerinle...

Mehmet Tevfik Temiztürk

Mehmet Tevfik Temiztürk

Âşık Paşa ve Kırşehir
On dördüncü yüzyıldan tanıtır Kırşehir'i,
O bir Türk mutasavvıf, Anadolu şairi...

Muhlis Paşa'nın oğlu asıl adı Ali'dir,
Horasan Türklerinden, şeyh ailesindendir...

Babası büyük âlim, fazilet sahibi zat,
Ehlisünnete varır, taşıdığı itikat...

Âşık Paşa, Türkçeci, âlim ve mütefekkir,
Nasihat üslûbuyla Hakk'ı yerleştirmiştir...

Yunus'tan etkilendi, Mevlânâ'yı okudu,
Süleyman Çelebi'nin ilhamına kaynak oldu...

Farsça ve İbranice ana dili gibiydi,
Oysa O Türkçe'mizle, zengin eserler verdi...

Canlı hikâyelerle, yaşanmış gelenekler,
Günümüze ulaşmış, verdiği tüm örnekler...

Zahirî ve bâtıni ilimleri öğrendi,
Tasavvuf bilgileriyle, menkıbeler derledi...

Kardeşlik temelimiz bizde zaten sağlamdı,
O birlik geliştirdi, bütünlüğü sağladı...

Talebe yetiştirdi, ilmi yaygınlaştırdı,
Büyük değerleriyle tüm dünyaca tanındı...

11.000 beyitlik, "Garip Nâme" mesnevidir,
10 bölümden oluşmuş, dilimizde eserdir...

Fakir Nâme, Vasfi-ı Hal'le Kimya Risalesi,
Mevlit ve Miraç Nâme eserler silsilesi...

Âşık, hem evrensel hem unutulmaz şahsiyet,
Kırşehir'den yetişmiş, âlemi ebediyet...

Mehmet Tevfik Temiztürk

Mehmet Tevfik Temiztürk

Âşık Paşa
Âşık Paşa denilince, Kırşehir anlaşılır.
Asırlar evvelinden, şahsını dünya tanır.

Muhlis Paşa'nın oğlu, asıl adı Ali'dir.
Dedesi Baba İlyas, bir divan şairidir.

Mevlânâ etkisiyle Garipnâme'yi yazmış.
Yunus'un etkisinde, şairlerce tanınmış.

Farsça ve İbranice, konuştuğu dil iken,
Türkçemizi yaşatmış, ayrılmamış dilinden.

Türkçe eserleriyle, ilham kaynağımızdır.
Mevlit ve Miraç name, O'nun yazdıklarıdır.

Mesnevileriyle bir tasavvuf şairidir.
Türbesi Kırşehir'de, ruhu gönüllerdedir...

Mehmet Tevfik Temiztürk

Mehmet Tevfik Temiztürk

Ulvî Sultan
Selçuklu döneminin, şeyh ve velilerinden,
Muhammed Ulvî Sultan, Azerî beylerinden...

Mescidi ve Türbesi yıktırılmış bir hâlde,
Konya Kayalı Park, Karatay mevkiinde...

800 yıllık eser kesme taştan yapılmış,
Ta o ilk devirden bize bilgi aktarmış...

Yol genişletilirken, türbesi yıktırılmış,
Bazı taşlar taşınmış, mihrabı saklatılmış...

Kabir yol kenarında bir ümit bekleyişte,
Temeli yer altında, Rab'bi birlemekte...

Mehmet Tevfik Temiztürk

Mehmet Tevfik Temiztürk

Babası Muhlis Paşa, dedesi Baba İlyas,
Özü ve kökeniyle, şahsı Kırşehir'e has...

Dili bizim Türkçe'miz, asırlar evvelinden,
Yolu hakikat yolu, belli eserlerinden...

Sevmiş saymış milleti, 700 yıl evvelden,
Bir nebze ayrılmamış tasavvufun özünden...

Hece ölçüsü, aruz vezni, bize getirdikleri,
12.000 beyitlik Garip Name en ünlü eseri...

Mehmet Tevfik Temiztürk

Mehmet Tevfik Temiztürk

Afganistan'ın Belh şehrinde doğdu,
Asıl adı Muhammed Celaleddin'di.
Konya onun toprağı oldu,
Sevgi ve hoşgörünün güneşiydi.

Tasavvufta Mevlevi yolunun öncüsü,
Örnek olmaktı tek amacı insanlığa.
Bu yüzden verdi bize yedi öğüdü,
Hoşgörüsüyle tanıdı onu tüm dünya.

Herkes hoşgörüsüne hayran olurdu,
Kıramaz incitmezdi kimseyi.
Tanımayan var mı ki onu?
Mevlana Celaleddin Rumi'yi.

Seven, bağışlayan Türk şairi,
Çok söz ettirdi kendinden.
Ölümü Şeb-i Arus yani düğün gecesi,
Kötü düşünce geçirmedi hiç kalbinden.

Söylediği sözlerle dağladı yürekleri ,
Her zaman eli açık,şefkati bol.
Ne büyüksün sen ,Ey !sevgili,
Dedin ya "Ya olduğun gibi görün,ya göründüğün gibi ol".

Gamze ÇIRAK

Kırşehir'de yaşamış, ayrılmamış, şaşmamış,
Türklüğünü korumuş Türkçe'mizle tanıtmış...

İlimle meşgul olmuş, katkısını sağlamış,
Fikirler geliştirmiş, yazmış ve açıklamış...

Edebiyat sevgisi, verdiği hizmetlerle,
Dünya'ya tanıtması, onun eserleriyle...

Türk tasavvufumuz, Âşık Paşa'yla anılır,
Öz Türkçe hususunda, dilimiz vurgulanır...

Mehmet Tevfik Temiztürk

Mehmet Tevfik Temiztürk

O, Türkçemize âşık belki sonsuza kadar,
Korudu öz Türkçeyi o, tam muhafazakâr...

O, Kırşehir Mucurlu Türklüğünde gururlu,
Türkiye'mde huzurlu, Türkçesiyle onurlu...

Âşık Paşa'mız âşık, Türk'ün dil yapısına,
Türk'ümün Türkçesine Toprağına, taşına...

Mehmet Tevfik Temiztürk

Mehmet Tevfik Temiztürk

Şairlerin diliydin sen,
Aşıkların gözüydün sen,
Gariplerin sazıydın sen,
Koca Veysel, Koca Veysel!

Hasretini çekiyordun,
Sâdık yârin istiyordun,
Vuslat ile inliyordun,
Koca Veysel koca Veysel

Şahsın gitti, adın kaldı.
Sazın gitti, sözün kaldı.
Mücadelen,anın kaldı.
Koca Veysel koca Veysel!

Davet ettin hep birliğe,
Tavır koydun ikiliğe,
Lanet ettin kötülüğe,
Koca Veysel koca Veysel!

Gönül gözlerinle gördün,
Çilelerle demler sürdün,
Uzun ince yola döndün,
Koca Veysel koca Veysel!

Veysel,Yaşar sende bende,
Şarkılarda, türkülerde,
Sen dostlarının gönlünde,
Koca Veysel koca Veysel!
(6.12.2001)

Yaşar Akbaş

YAŞAR AKBAŞ

Kırşehir yetiştirmiş Âşık Paşalarımı,
Asırlar evvelinden fikir yapılarımı...

Aruz ya da heceyle ölçü ve kafiyede,
O, mutasavvıf şair öz Türkçe üzerinde...

Garibnâme, Fakrnâme, Hikâye, Vasf-ı Hâlle,
Bunlar hep ona ait öz Türkçe saf dilimle...

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

1240 yılı Kırşehir doğum yeri,
Üstün zekâsı ile o, Kırşehir emiri...

Savaşçılığı hariç astronomluğu da var,
Medrese, rasathane yaptıracak kadar...

Hayır kurumlarıyla, vakıflar inşa etmiş,
İsyanları bastırmış adaletle yönetmiş...

İş birliği içinde Mevlana'yla konuşmuş,
Bektaş-ı Veli'yi himaye etmiş korumuş...

Rum tekfuru okuyla Caca Bey şehit düşer,
O, hiç unutulmaz onu tüm ülke sever...

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Şiir Ekleyin

Eğitici Çocuk Şiirleri Ana Sayfa

Diğer Türk Büyükleriyle İlgili Şiirler:

12[3]45... Son Sayfa

Türk Büyükleriyle İlgili Şiirler Arşivi