Türk Büyükleriyle İlgili Şiirler

Türk Büyükleriyle İlgili Şiirler Arşivi

Cömertlik ve yardım etmede,akarsu gibi ol.
Şefkat ve merhamette,güneş gibi ol.
Başkalarının kusurunu örtmede,gece gibi ol.
Hiddet ve asabiyette,ölü gibi ol.
Tevazu ve alçak gönüllülükte,toprak gibi ol.
Hoşgörülülükte,deniz gibi ol.
Ya olduğun gibi görün,ya da göründüğün gibi ol.

Hz. Mevlana

Nur pekmezci

Çorum Gülabibey mahallesinde
Kayış köprü sokaktaki bir evde
Doğar, orta halli bir ailede
̶ Ey! Yedi sekiz Hacı Hasan Paşa
̶ Adını ezberlettin kurda, kuşa

Keziban Hanım Hasan'ın anası
Kılıçcı Hacı Mustafa babası
Osman, Ömer küçüğü can balası
̶ Ey! Yedi sekiz Hacı Hasan Paşa
̶ Adını ezberlettin kurda, kuşa

Kılıçcılık ise de zanaatları
Moraloğulları'dır lakapları
Medresede okur din kitapları
̶ Ey! Yedi sekiz Hacı Hasan Paşa
̶ Adını ezberlettin kurda, kuşa

Babasıyla çalıştı onca yılı
Bundan dolayı ki, iri yapılı
Yaşı geldi asker oldu hâsılı
̶ Ey! Yedi sekiz Hacı Hasan Paşa
̶ Adını ezberlettin kurda, kuşa

Sevki gelip İstanbul'a gidince
Muhafız askeri oldu ilk önce
Tanınır oldu üç Rus'u dövünce
̶ Ey! Yedi sekiz Hacı Hasan Paşa
̶ Adını ezberlettin kurda, kuşa

Önce onbaşı, sonra çavuş oldu
Tezkere bırakıp orduda kaldı
İsteği subay olmaktı... Alaylı,
̶ Ey! Yedi sekiz Hacı Hasan Paşa
̶ Adını ezberlettin kurda, kuşa

Hacca gitmek isteyince kendisi
Abdülmecit; yaptı Sürre Emini
Dönüşündeyse, Mülazim-i Sani
̶ Ey! Yedi sekiz Hacı Hasan Paşa
̶ Adını ezberlettin kurda, kuşa

Yüzbaşıyken Balıkesir'e gitti
Orda, Binbaşılığa terfi etti
Hacı Hasan adı duyana yetti
̶ Ey! Yedi sekiz Hacı Hasan Paşa
̶ Adını ezberlettin kurda, kuşa

Sultan Abdülaziz; Hacı Hasan'ı
Beşiktaş'a karakol komutanı
Gönderince, Albay oldu unvanı
̶ Ey! Yedi sekiz Hacı Hasan Paşa
̶ Adını ezberlettin kurda, kuşa

Mirliva'lıkla ödüllendirildi
Beyoğlu Mutasarrıfı denildi
Zaptiye Reisliği de verildi
̶ Ey! Yedi sekiz Hacı Hasan Paşa
̶ Adını ezberlettin kurda, kuşa

Korgeneral olmuştu ki rütbesi
Fahri yaverlik üstüne payesi
Sultana, vatana hizmet gayesi
̶ Ey! Yedi sekiz Hacı Hasan Paşa
̶ Adını ezberlettin kurda, kuşa

Desteği ile sancak oldu Çorum
Halil; saat kulesi yaptı malum
Ben de Allah razı olsun diyorum
̶ Ey! Yedi sekiz Hacı Hasan Paşa
̶ Adını ezberlettin kurda, kuşa

HALİL MANUŞ

Halil MANUŞ

Gencecik yaşta dünyayı
Gezdi, Oktay Sinanoğlu
Türk'e yapılan hatayı
Sezdi, Oktay Sinanoğlu

Yunus'ca bir ateş yakan
Gönülden gönüle akan
Dünyaya Türk gibi bakan
Gözdü, Oktay Sinanoğlu

Bir olmaz koşanla seken
Buğday biçmez arpa eken
Türk'e Türkçe hasret çeken
Özdü, Oktay Sinanoğlu

Ne kat istedi ne yalı
Derviş misaliydi halı
İlmin peteğinden balı
Süzdü, Oktay Sinanoğlu

Bilimde yüksekti payı
Hep hedefe gerdi yayı
Kuvantum denen rüyayı
Çözdü, Oktay Sinanoğlu

Rehberiydi yüce Kur'an
Ne çalandı ne de çırpan
Meclislerde yankılanan
Sözdü, Oktay Sinanoğlu

HALİL MANUŞ

Halil MANUŞ

On yedinci yüzyıllarda
Yaşayan bir Türk bilgini
Çok bilgi tutmuş akılda
Hezarfen Ahmet Çelebi

Dördüncü Murat zamanı
Fen bilginleri ecnebi
Geçti sonunda düşmanı
Hezarfen Ahmet Çelebi

"İlim Çin'de bile olsa
Giderek al" demiş Nebi
Uçmayı koymuş kafaya
Hezarfen Ahmet Çelebi

Başarısız deneylerden
Örnek aldığı Cevheri
İlk başaran oldu bizden
Hezarfen Ahmet Çelebi

Galata'dan Üsküdara
Kanat çırpa çırpa indi
Bir yiğit ki gözü kara
Hezarfen Ahmet Çelebi

Doğancılar meydanına
Süzülüp indi kuş gibi
Bin fenliydi tek başına
Hezarfen Ahmet Çelebi

HALİL MANUŞ

Halil MANUŞ

Mimar Sinan'ın eseri
Dünya'nın en güzeli
Mimarlık ona ait
Mimarlık düzeni

O hep önlem aldı
Hem maddi hem manevi
Yaptı camisinin üstüne
Yüzlerce küçük kuş evi

Döktü her toprağa
Kendi erittiği camları
Eğer toprak sağlamsa
Kurdu oraya şaheseri

Mimar Sinan'ın eseri
Kalır hep asırlarca
İnşallah Allah yıkmaz
Bütün bu güzelliği

Ecenur Aydın

Neler neler yapmış insanoğlu...
Küçüğü büyüten, büyüğü küçülten mercekler,
Denizin altından üstünü gösteren aynalar.
Var mı oysa
İçimizden geçenleri açığa çıkaran bir ayna?

Neler neler yapmış insanoğlu...
Mağara duvarlarına resimler yapmış,
Papirüse, parşömene yazılar yazmış,
Matbaalar kurup yazdıklarını çoğaltmış.
Var mı pekâlâ,
İnsanların kalbinden gecen bir kitap?

Neler neler bulmuş insanoğlu...
Yeni kıtalara açılmış kâşifler,
Her gün yeni bir şey icat etmiş mucitler,
Var mı acaba
Güneşin ve çocukların solmadığı bir kıta kıta?


Neler neler yapmış insanoğlu...
Ok ve yay yetmemiş barut eklemiş savaşlarına.
İçinden atamadığı hırs, tamah, acımasızlıkla
Yetmemiş, taşımış sırtında huzursuzluğu yüzyıllarca.
Var mı peki,
Bir gülün kucaklara bırakıldığını dillendiren tarihler?


Neler neler yapmış insanoğlu...
Kah uçmuş göklerde kuşlara inat,
Kah uzaydan el sallamış dünyadakilere.
Uydularla yaptıklarını duyurmuş
Bütün dünyaya.
Var mı oysa
Geçmiş ve gelecekle bütünleşen,
Hep beyaz haberler veren ulak

Ümit UNCU

Hoca'mız eğlendirdi,
Güldürdü ve eğitti,
Hoca'mız baş tacımız,
Çoğu zaman terletti...

Başka da Hoca'mız yok,
Güldürsün, eğitsin,
Hakk'ı tebliğ ederek,
Düşünce öğütlesin...

Hoca'm haksız sayılmaz,
O hep Nasrettin Hoca,
Emsali hiç bulunmaz,
O ne büyük bir Hoca...

Mehmet Tevfik Temiztürk

Mehmet Tevfik Temiztürk

29 Mayıs'ta, kutlanır "Fetih Günü,"
Fatih Sultan Mehmet'in, hiç unutulmaz ünü...

Nene Hatun, Fuzuli ve Evliya Çelebi,
Mevlana, İbn-i Sina, Osman Gazi, Farabi...

Ali Kuşçu, Alp Arslan, Oğuz Han daha çoktur,
Mimar Sinan deyince, eşi Dünya'da yoktur...

"Türk Büyükleri Günü "gururlandığımız gün,
Ceddimiz muhteşemdir, anılır bu kutlu gün...

Türk Büyükleri Günü

Mehmet Tevfik Temiztürk

Caca Bey denildi mi, Kırşehir akla gelir,
Ceceli aşiretinden, Caca Bey dedesidir...

Kır Şehri doğumludur, 1240 senesiyle,
Medresesi, türbesi ve rasathanesiyle...

Hacı Bektaş Veli, onunla yakın dosttur,
Mevlânâ duasıyla kitabeye konmuştur...

Yaptırdığı camiler, hayratlarla sevilir,
Vakıf haneleriyle, onu Türkiye bilir...

Mehmet Tevfik Temiztürk

Mehmet Tevfik Temiztürk

Kırşehir ilimizin, Mucur doğumlusudur,
Mucur'un İnaç Köyü, künyesinde bulunur...

Edebali'nin kızı, devletin bünyesinde,
Osman Bey'e zevcedir, Osmanlı Devletinde...

İlahiyatçı, ahi şeyhi ve din bilgini,
Vesilesi kaplamış, Osmanlı Devleti'ni...

Tefsir, hadis, tasavvuf ve İslâm Hukuku'nda,
Hem âlim, hem de veli, amelde ve takvada...

Mehmet Tevfik Temiztürk

Mehmet Tevfik Temiztürk

1216, Nişabur'da doğmuştur,
Asıl adı Mehmet ve şanı Bektaş olmuştur...

Hüseyin'in soyundan şecereli seyittir,
Bektaşî tarikatı onu, rehber seçmiştir...

Kırşehir'e yerleşmiş, görüşlerini yaymış,
İlim, bilim ve ahlâk sunmuş, yaygınlaştırmış...

Hakikati savunurken dışına çıkmamış,
1310 yılında, bu dünyadan ayrılmış...

Ölümünden sonrası, Bektaşilik kurulur,
Rab'bin takdiri olsa tarikatı oluşur...

İnsan sevgisi ile ömür boyu tutuşmuş,
Rab inancı yaşamış, tevhidi oluşturmuş...

Birlik ve beraberlik vatan, millet sevgisi,
Ulvî duyguları var o, bir Rab sevgilisi...

Mehmet Tevfik Temiztürk

Mehmet Tevfik Temiztürk

Hacı Bektaş'ı Velî, tarikat önderidir,
Mutasavvıf yetiştiren, bulunmaz sevgilidir...

Hacı Bektaş'ı Velî, can sevgisiyle dolu,
Pir olarak tanınmış, yolu hakikat yolu...

Hacı Bektaş'ı Velî, kin ve haset beslemez,
Dostluğu gerçek dostluk, karıncayı incitmez...

Onun Rab'bine aşkı, sanki kâinat kadar,
Menkıbeler içeren, Velayetname 'si var...

Mehmet Tevfik Temiztürk

Mehmet Tevfik Temiztürk

Şiir Ekleyin

Eğitici Çocuk Şiirleri Ana Sayfa

Diğer Türk Büyükleriyle İlgili Şiirler:

1[2]345... Son Sayfa

Türk Büyükleriyle İlgili Şiirler Arşivi