Standartların Ve TSE Markalarının Yararları

Standartların Ve TSE Markalarının Yararları

Üreticiye Sağladığı Yararlar:
1. Belirli bir plan ve programa göre üretim yapılmasına yardımcı olur.
2. Uygun kalitede seri üretime olanak sağlar.
3. Standartlar sayesinde kayıp ve artıklar en az düzeye iner.
4. Verimlilik artırılır. Depolamayı kolaylaştırır, stokların azalmasını sağlar.
5. Taşımayı ucuzlatır ve kolaylaştırır.
6. Maliyeti düşürür.
Tüketiciye Sağladığı Yararlar:
1. Tüketicinin can ve mal güvenliğin korur.
2. Standart mallar, tüketiciye karşılaştırma ve seçim kolaylığı sağlar.
3. Standart, sipariş ve alım işlerini kolaylaştırır, alıcıların fiyat ve kalite yönünden aldanmalarım önler.
4. Ucuzluğa yol açar.
5. Ruh sağlığını korur, stresi önler.
Ekonomiye Sağladığı Yararlar:
1. Standartlar, ulusal sanayi belirli hedeflere yöneltebilir.
2. Ulusal üretimin kalite bakımından gelişmesine yardımcı olur. ,
3. Ulusal ekonomide arz ve talebin dengelenmesine yardım eder.
4. Dağıtım masraflarını azaltır.
5. İhracatta üstünlük sağlar.
6. Ulusal karakterde bir sanayinin kurulmasında ve gelişmesinde öncülük yapar.
7. Yan sanayi dallarının kurulmasını ve gelişmesini sağlar.
İyi Bir Tüketici Nelere Dikkat Etmelidir?
a) Bir ürünü satın alırken, o ürünün TSE ya da TSEK markalarını taşıyıp taşımadığını kontrol etmeli; bu markaları taşımayan ürünler tercih edilmemelidir.
b) Tüketici, ne istediğini bilmelidir.
c) Elde edilen mal ve hizmetlerin nasıl kullanılacağını bilmelidir.
d) Bilinçli bir alıcı olmalıdır.
e) Parasal açıdan günübirlik değil, uzun vadeli bir planlama yapılmalıdır.

oybil.com Ekledi

Standartların Ve TSE Markalarının Yararları