Hayvanlı Tekerlemeler

Hayvanlı Tekerlemeler Arşivi

Deh deh dehlerim,

Su başında eğlerim.

Hem şimşek hem döşek,

Pek akıllı bizim eşek.

Dokuz deveye yeter,

Gece gündüz gider.

tekerlemelerimiz.com

 

Dağda, ormanda gezer;

Armudu, balı sezer.

Et bulur, ot bulur;

Yutar hapır hupur.

Bizim ton ton ayıcık,

Yemez abur cubur.

Yönetici

 

Üşüdü, dondu soğuktan,

Fare tuttu kovuktan.

Bizim mırnav kedi,

Serilip yatar şimdi.

Horul horul uyur,

Mırıl mırıl konuşur.

tekerlemelerimiz.com

 

Mesel mesel metten,

Top sakalı etten.

Bizim çil horozcuk,

Çocuk mu çocuk.

Her sabah çınlar sesi,

Uyandırır herkesi.

tekerlemelerimiz.com

 

Kanadı var, uçamaz;

Karada da kaçamaz.

Oynamaya can atar,

Suda çalım satar.

Ah balık, vah balık,

Kimi zaman da alık.

tekerlemelerimiz.com

 

Ağır gider, yol alır;

Yükü üstüne bol alır.

Deve sırtında hörgüç,

Tembele iş güç mü güç.

Devler devidir deve,

Kolayca girmez eve.

tekerlemelerimiz.com

 

Efendim de efendim,

Fındık fıstık vereyim.

Diller döktüm diller,

Kafese girmez filler.

İşte böyle çocuklar,

Deveden büyük fil var.

tekerlemelerimiz.com

 

Ot yemiş, etlenmiş,

Su içmiş, sütlenmiş.

Duvara bağlı koyun,

Eti, sütü yağlı koyun.

Kınalı koyun gitti,

Bizim oyun bitti.

tekerlemelerimiz.com

 

Kanadı var, kuş değil;

Boynuzu var koç değil.

Pır dereye, pır tepeye;

Kelebek çıktı sahneye.

Ah ne süslü kelebek,

Üstü mavi al benek.

tekerlemelerimiz.com

 

Leylek leylek lekirdek,

İki dirhem bir çekirdek.

Lak lak eder kuş dilince,

Göçüp gider güz gelince.

Yedi iklim dört bucak,

Gezip tozar şen şakrak.

tekerlemelerimiz.com

 

Tekerleme Ekleyin

Tekerlemeler Ana Sayfa

Diğer Hayvanlı Tekerlemeler:

[1]234

Hayvanlı Tekerlemeler Arşivi