Çocuk Tekerlemeleri

Çocuk Tekerlemeleri Arşivi

Üşüdüm,üşüdüm

Soğuktan

Bir kız çıktı kağıttan

Kız bulgur

Kaynatır

Dedem sakalını

Oynatır

Yönetici

 

Komşu komşu huu...

Sırtındaki ne?

Arpa

Kaça sattın

Kırka

Eve ne aldın?

Hırka

Çocuğa ne aldın ?

Halka

Yönetici

 

Altı kere altı otuz altı

Dedemin sakalı yolda kaldı

Sakalını aldı dereye attı

Dedem sakalsız kaldı

Yönetici

 

Yağ yağ yağmur,

Teknede hamur,

Bahçede çamur,

Ver Allah'ım ver,

Sicim gibi yağmur.

Yönetici

 

Mini mini birler,

Çalışkandır ikiler,

Mavi gözlü üçler,

Dayak yiyen dörtler,

Misafirdir beşler,

Altılar, altınımı çaldılar,

Yediler, yemeğimi yediler,

Sekizler, semizdirler,

Dokuzlar, doktor oldu,

Onlar bizi okuttu.

Yönetici

 

Çan çan çikolata,

Hani bize limonata?

Limonata bitti,

Hanım kızı gitti.

Nereye gitti?

İstanbul'a gitti.

İstanbul'da ne yapacak?

Terlik pabuç alacak.

Terliği pabucu ne yapacak?

Düğünlerde,

Şıngır mıngır oynayacak.

Yönetici

 

-Komşu, komşu !
-Hu, hu!
-Oğlun geldi mi?
-Geldi
-Ne getirdi?
-İnci, boncuk.
-Kime, kime?
-Sana, bana.
-Başka kime?
-Kara kediye
-Kara kedi nerede?
-Ağaca çıktı
-Ağaç nerede?
-Balta kesti
-Balta nerede?
-Suya düştü.
-Su nerede?
-İnek içti.
-İnek nerede?
-Dağa kaçtı.
-Dağ nerede?
-Yandı, bitti kül oldu.

Yönetici

 

Bir cam

İki cam

Üç cam

Dört cam

Beş cam

Altı cam

Yedi cam

Sekiz cam

Dokuz cam

On cam

Bu da benim amcam.

Yönetici

 

Bir, iki, üç

Söylemesi çok güç

Sana verdim bir elma

Adını koydum Fatma

Hop, hop, hop

Bir büyük altı top

Ağzım minnacık

Burnum hokkacık

Yanaklarım elmacık

Gözlerim boncuk

Benim adım çocuk

Yönetici

 

Nuri attı iki taş

Bir cam kırdı.Birde baş

Nerede kaldı terbiye?

Doğru söyle arkadaş

Yaramazı tutarlar

Merdivenden atarlar

Tıngır mıngır giderler

Arkasından bakarlar

Goncagül Aktekin

 

Tekerleme Ekleyin

Tekerlemeler Ana Sayfa

Diğer Çocuk Tekerlemeleri:

1[2]345... Son Sayfa

Çocuk Tekerlemeleri Arşivi