Avrupa Konseyi'nin Sağladığı Yararlar

Avrupa Konseyi'nin Sağladığı Yararlar

Avrupa Konseyi kurulduğundan bu yana üye ülkelere şu yararları sağlamıştır:
· Avrupalılar birbirini daha yakından tanımaya başlamışlardır.
· Avrupa insan Hakları Sözleşmesi imzalanmıştır.
· İnsan baklan önemli ölçüde güven altına alınmıştır.
· Üye ülkeler arasında kültürel anlaşmalar yapılmıştır.
Avrupa Konseyi'nin kuruluşu ile Avrupa devletleri arasında savaş tehlikesi azaldı. Ülkeler arasında iyi ilişkiler dönemi başladı. Alınan bu sonuç bile Avrupa, kıtasındaki ülkelerde yaşayan insanların mutluluğuna bir katkıdır.

oybil.com Ekledi

Avrupa Konseyi'nin Sağladığı Yararlar