28 Şubat Sivil Savunma Günü

28 Şubat Sivil Savunma Günü

28 Şubat Sivil Savunma Günü

Sivil savunma; düşman saldırıları ve afet halinde halkın can ve mal kaybının en az düzeye indirilmesi için yapılacak her türlü silahsız, koruyucu, kurtarıcı önlem ve çabalara verilen addır. Ulusal varlığın korunup devam ettirilebilmesi için bir savaşın koşullarına daha barış zamanında hazırlanılması ulusal bir gerekliliktir.

Ne yazık ki savaşlar, yıkıcı etkilerini sadece silahlı kuvvetler ve stratejik noktalar üzerinde göstermezler. Günümüzde cephe savaşları dönemi tamamen bitmiştir. Artık savaşlar cephelerde silahlı kuvvetler arasında değil, devletlerin ve milletlerin bütününü etkileyecek biçimlerde gerçekleşmektedir. İşte bu şartlar içinde silahlı kuvvetlerimizi destekleyebilmek, ulusal ve bireysel varlığımızı sürdürebilmek için bilinçli, organize ve nitelikli bir sivil savunma yani halk savunması oluşturmak önemli bir gereklilik olmuştur. Sivil savunma önlemleri ve etkinlikleri bir bütündür ve sadece savaşta değil, barışta da kullanılır. Deprem, yangın, su baskını, kaza gibi büyük felaketler sivil savunma önlem ve etkinliklerinin belirgin biçimde kullanıldığı durumlardan birkaçıdır.

Sivil Savunmanın Amaçları:

- Savaş zamanında halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması,

- Doğal felaketlerde halkın canının ve malının kur­tarılması,

- Büyük yangınlarda can ve mal kaybının azaltılması,

- Hayati öneme sahip resmi ve özel kurumların, tesislerin korunması, onarılması, gerektiğinde yenilenmesi,

- Cephe gerisindeki vatandaşların moral olarak desteklenmesi.

Sivil savunma; bireye, aileye, topluma ve kurumlara sorumluluk duygusu ve gerekli bilinçlendirmenin yeteri kadar verilmesi sayesinde etkili olabilir. Bu bilinçlendir­me çalışmaları devletin hazırlık, yönlendirme, eğitim ve gözetiminde yürütülmektedir. Bu amaçla içişleri Bakanlığının bünyesinde Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Koleji, Sivil Savunma Birlikleri ikaz ve alarm Merkezleri bulunur. Çalışmaları yürütmek üzere illerde Sivil Savunma Müdürlükleri, ilçelerde de Sivil Savunma Memurlukları kurulmuştur

Sivil Savunmada Sorumluluğu Bulunan Kişiler: 17 - 60 yaş arası erkekler, 20 - 50 yaş arası kadınlar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları, yasa gereği Sivil Savunma hizmetinde görev yapmak zo­rundadır.

Sivil Savunmadan Muaf Tutulacaklar: Güvenlik Kuvvetleri ve Emniyet Mensupları, sağlık kurulu rapo­ru olanlar, hastası ve 14 yaş altı çocuğu olanlar, servis personeli, yasalarca muaf olan diğer kişiler.

İkaz Alarm ve Çeşitleri:

SARI İKAZ: Hava saldırısı ikazıdır. Üç dakika düz siren sesi.

KIRMIZI İKAZ (ALARM) : Düşman saldırısı. Üç dakika dalgalı siren sesi.

RADYOAKTİF SERPİNTİ : Radyoaktif serpinti. Kesik kesik

KİMYASAL SİLAH SALDIRISI: Kimyasal silah saldırısı. Kesik kesik siren sesi.

BEYAZ İKAZ :Tehlikenin geçtiğini bildiren haber (Tehlike geçti ikaz! TV, Radyo, Hoparlör, Megafon gibi araçlarla duyurulur).

Özlü Güzel Sözler:

- Sivil savunmasız yurt savunması olmaz.

- Sivil savunma öz savunmamızdır, katılınız.

- Yangınların önlemini alma, söndürme külfetinden daha kolay ve ucuzdur.

- Savaşta ve barışta yangın, sel, deprem ve benzeri doğal afetlerden kendinizi ve ailenizi nasıl koruyacağınızı sivil savunma öğretir.

Emre Karlıgil Ekledi

28 Şubat Sivil Savunma Günü